Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


1 Ağustos 2013

Fındıkta Çocuk İşçiliğine Son!

Fındık sektörünün köklü firmalarından Durak Fındık tarafından başlatılan 'Fındıkta Öncelikli Kalite Projesi' kapsamında üreticilere 25 bin adet çuval dağıtılacak. Projenin amacı 'çocuklar fındık bahçesine değil, oyun bahçesine' sloganıyla fındıkta çocuk işçiliğine son vermek.
Fındık hasadı makine kullanımına uygun olmadığından, Dünyadaki fındık üretiminin %75'lik payına sahip olan ülkemizde fındık hasadı çok fazla insan emeği istiyor. Bunun için de fındık üretimi yapılan illere aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda mevsimlik ve gezici tarım işçisi geliyor.
 
4857 sayılı İş Kanunu'na göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Türkiye, tarafı olduğu 182 ve 183 sayılı Sözleşmeler ile en kötü koşullarda çocuk işçiliğini sona erdirmeyi ve çocukların istihdamında asgari yaş belirlemeyi taahhüt etmiştir. Bu kapsamda mevsimlik tarım işçiliği Türkiye'de en kötü çocuk işçiliği alanlarından biri olarak beyan edilmiş ve bu iş kolunda asgari çalışma yaşı 17 olarak belirlenmiştir.
 
"En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği" ifadesi, doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işleri kapsar. Fındık toplamak da "en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği" kapsamındadır. Fındık toplanan araziler çok eğimlidir. Çocukların özel eldivenleri ya da kaymalarını engelleyecek ayakkabıları yoktur. Yapılan araştırmalar, çocukların haftada bir kez yıkanabildiğini göstermektedir. Fındık hasadı Ağustos-Eylül aylarında yapıldığı için çocuklar okula geç başlamak zorunda kalmaktadır. Çocuklara herhangi bir mesleki oryantasyon veya eğitim programı hizmeti de sunulmamaktadır. Bu yüzden fındık toplamak, 138 sayılı Sözleşmenin ulusal mevzuat ile düzenlenmesine izin verdiği işler kapsamında kabul edilemez.
 
"Çocuklar fındık bahçesine değil oyun bahçesine" projesi önemli bir adımdır, ancak yeterli değildir. 182 sayılı Sözleşmeye göre her üye Devlet, çocuk işçiliğinin en kötü biçimini sona erdirmek için idari, adli, sosyal ve eğitsel her türlü tedbiri almak ve bunu bu koşullardaki bütün çocukları kapsayacak şekilde yapmakla yükümlüdür.
 
Devletin bu yükümlülüğü yerine getirebilmesi için her şeyden önce, fındık hasadında çalışma asgari yaşını 17'ye çıkarması gerekiyor ama bunun yapılabilmesi için şunlara da yanıt bulmak gerekecek:  
  1. Ailenin gelir kaybı nasıl karşılanacak?
  2. Çocuklar aileleri çalışırken ne yapacaklar?
  3. Çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması nasıl güvence altına alınacak?
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder