Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


12 Eylül 2012

"Danıştay Kararından En Az 1700 Yoksul Aile Etkilenecek"

Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Camcı derneğin Gıda Bankası projesi için belediyeden aldığı yardımı geri ödemek zorunda bırakılmasını hukuk skandalı diye niteledi. Derneğin kurucularından İpekyüz ise sivil toplum örgütlerinin önünün kesilmesini eleştirdi.
Diyarbakır Belediyesi, Sarmaşık Derneği'ne yoksul ailelere yaptığı yardım faaliyetlerini desteklemek üzere 877 bin 675 liralık yardımda bulunmuş. İçişleri Bakanlığı usulsüz kullanım gerekçesi ile bu yardımın Dernek tarafından Belediye’ye iade edilmesine karar vermiş; bu kararın iptali talebi ile Danıştay'a yapılan itiraz ise reddedilmiş.
 
Dernek Genel Sekreteri bu kararı, Derneğin faaliyetlerini ve dolayısıyla ondan yardım alan 1700 aileyi olumsuz yönde etkileyeceği ve genel olarak sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini engelleyeceği gerekçesi ile eleştiriyor.
 
Bir dava sonucunda gündemimize giren bu olay, Türkiye’deki pek çokları gibi birden çok alanın problemlerini kapsayan bir örnek olay değil mi? Yoksul aileler neden bir dernekten yardım alıyorlar? Yardım, nasıl bir sivil toplum faaliyetidir? Bu türden faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları kaynaklarını nereden bulmalı? Merkezi ve yerel yönetimlerin bu tür faaliyetleri yürütme veya yürütenleri destekleme sorumluluğunun kapsamı nedir, nasıl olmalıdır?