Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


18 Ağustos 2012

600 bin çocuk sembolik rapor aldı!

Veliler, 5-5.5 yaşındaki çocuklarını göndermemek için rapor peşinde koşadursun Türk Tabipler Birliği dün bir basın toplantısı düzenleyerek 600 bin çocuğa aynı anda rapor verdi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, 72 aydan önce çocukların okula başlamalarının, eğitimsel gelişimleri açısında hiçbir yarar sağlamayacağını, aksine birçok sakıncayı beraberinde getireceğini söyleyerek, 66-72 ay arasındaki 600 bin çocuğa sembolik olarak "okula başlayama" raporu verme kararı aldıklarını söyledi. Aktan velilere, "istediğiniz raporsa buyurun rapor, ben raporumu TTB'den aldım deyin" çağrısı yaptı.

Kamuoyunda 4+4+4 diye bilinen yasa ile ilköğretime başlama yaşı 66 aya indirilmiş ve uzmanları ve velileri itirazları ile karşılaşmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 66 aylık ve daha büyük çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen velilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere başvurarak, çocukları için "fiziken" veya "zihnen" okula başlamaya uygun değil şeklinde rapor alırlarsa çocuklarını okula göndermeyebileceklerini belirtmişti.

Şimdi ise rapor alma süreçlerinin yarattığı sorunlar ile uğraşıyor veliler. Alınan karar ve sonrasında karar uymamak üzere vatandaşa gösterilen yöntemin pedagojik yönü bir yana, sağlık sektöründe yaratılan karmaşa nasıl açıklanabilir?

Okula başlama sürecinde binlerce çocuğa böyle bir sıkıntı yaşatmamızın gerekçesi nedir? Çocuklara yönelik hizmetlerden sorumlu bir Bakanlığın uygulamalarının çocuk hakları ile çelişmesi durumunda, bu çelişkiyi engellemekten sorumlu kurumların (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu) bu karmaşayı gidermeye yönelik bir çalışması var mı?