Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


17 Ağustos 2012

Yargıtay: İyi ama tecavüz etmemişler ki!

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 18 yaşından küçük kıza tecavüz girişiminde bulunan sanıkları, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs’ suçundan mahkum eden yerel mahkeme kararını bozdu.
İki kişi, 18 yaşından küçük bir kız çocuğuna tecavüz etmeye kalkışmışlar. Çocuğun direnci nedeniyle bir süre sonra bırakıp kaçmışlar. Mahkeme bu eylemde bulunanların cinsel istismara teşebbüsten cezalandırılmasına karar vermiş. Ancak, Yargıtay 14. Ceza Dairesi "dosya kapsamına ve olay yerinin özelliklerine göre vücuduna organ veya sair cisim sokmayı engelleyen mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında harici bir engel bulunmadığından, sanıkların suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabul edilmesi gerekir" diyerek, yerel mahkemenin kararını bozmuş ve cezanın "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan verilmesi gerektiğine hükmetmiş.

Dosya bilinmeden karar hakkında bir şey söylenemez. Ancak, bu kararın bize hatırlattığı problemi görmezden gelebilir miyiz? Çocuğun cinsel istismarında, eylemin "organ veya cisim sokarak" gerçekleşmiş olmasına yüklenecek hukuki değer ne olmalıdır? Çocuklar ile ilgili davalara bakacak kişilerin çocuğun cinsel istismarı konusunda özel bir bilgi ve duyarlılığa sahip olması nasıl sağlanabilir?