Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


6 Ağustos 2012

"Çocuklar Gereksiz Damgalanacak"

Çocuklarını okula başlatmak istemeyenler fiziken veya zihnen uygun değil raporu alsın diyen Bakan Dinçer'e tepki: Çocuğun bio-psiko-sosyal bütünlüğüne müdahale, çocuk zeka geriliği gibi tanımlara maruz kalacak, 600 bin çocuğu değerlendirmeye zaman yok.
Kamuoyunda 4+4+4 diye bilinen yasa ile ilköğretime başlama yaşı 66 aya indirilmiş ve uzmanların ve velilerin itirazı ile karşılaşmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 66 aylık ve daha büyük çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen velilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere başvurarak çocuğu için "fiziken okula başlamaya uygun değil" ya da "zihnen okula başlamaya uygun değil" şeklinde rapor alırlarsa çocuklarını ilköğretim okullarına göndermeyebileceklerini belirtti. Sözkonusu raporun çocuk doktoru, çocuk psikiyatrı ya da nörologların imzasını taşıması gerekiyor. Bakanın sözleri üzerine konuyla ilgili kurumlardan yeni açıklamalar geldi (Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Eğitim Sen'in açıklamasının tam metni; Gündem Çocuk Derneği'nin açıklamasının tam metni).

İlginç değil mi? Bakanlık 66 aylık çocuğun ilköğretime başlayabileceğini düşünüyor ve bu fikrinin doğruluğundan emin ise ebeveynin istememesine ilişkin bir çözüm bulma çabasının anlamı nedir? Ebeveyn eğitim çağına gelmiş çocuğunu okula göndermemeyi tercih etme hakkına sahip midir? Bu sadece 66 ay için öngörülen bir istisna mı? O zaman neden bu istisnayı yasaya koyup, açık dürüst bir ilişki kurmak varken, böyle bir yasayı dolanma yöntemi öneriliyor? Amacımız daha eğitimin ilk yılında çocuğa “kuralların” geçersizliği, çevresinden nasıl dolaşılabileceğini öğretmek mi?

Bu yasayı bu kadar inanarak çıkaran bir Bakan’ın yapması gereken; eğitim programı, fiziksel mekanlar ve eğiticilerin 66 aylık çocuğa eğitim hizmeti vermeye hazır olduğunu velilere anlatarak onları ikna etmeye çalışmak değil mi? Yoksa eğitim programları, fiziksel koşullar ve personel hazır değil mi? Okullar açıldığında bütün bunların olmadığını, bütün çocukların daha kalabalık okullarda, güvenli olmayan koşullarda, daha az saatlerde, daha sıkışık programlar ile eğitim aldığını görürsek, ne olacak?