Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


3 Ağustos 2012

Evlilik Kurumuna Anayasal Koruma

AK Parti'nin 'Ailenin korunması' başlığıyla TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu teklifi yeni tartışmaları beraberinde getirecek. Öneriyle kürtaja anayasal önlem geliyor, devlet aile planlamasından çekiliyor, sperm bağışıyla çocuk yapmak zorlaşıyor.
Yeni anayasa için bir yandan çocuklar öneri hazırlıyor , bir yandan yetişkinler. Son olarak 'Ailenin Korunması' başlıklı madde ile ilgili öneri de çocuk haklarını yakından ilgilendiriyor. Acaba çocukların beklentileri ile ve çocuk hakları ile ne kadar uyumlu bu öneriler?

Örneğin Devlete verilen “insan neslinin sağlıklı devamı için gerekli tedbirleri” alma görevinden ne anlaşılacak?

Bir diğer örnek, “Küçüklerin bakım ve eğitimi anne ve babanın hakkı ve ödevidir. Devlet bu hak ve ödevin yerine getirilip getirilmediğini denetler." 

hükmü hangi düşünce ile yazıldı?

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere bu alanı düzenleyen sözleşmelerin hepsi Devlete anne-babayı çocuğa karşı yükümlülüklerini yerine getirme konusunda “destekleme” yükümlülüğü verirken, aileyi korumayı bu kadar önemseyen Devletimiz neden sadece “denetlemek” ile yetinmek istiyor? Sadece “denetleyerek” çocuğun korunması mümkün mü? Sadece “denetçi” olan güç, dediğini yaptırmak için hangi yolları izler? Biz böyle bir Devlet mi istiyoruz?