Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


26 Temmuz 2012

Sünnete Avusturya'dan da yasak.

Vorarlberg eyaletinin valisi, sünnetle ilgili yasal statü netleşinceye kadar, sağlık gerekçeleri dışında sünnetin durdurulmasından yana tavır aldı.
Bu tartışma Almanya'da başlamıştı. Değişik Avrupa ülkelerinde yayılıyor. En son olarak da Avusturya'nın en batısında, Almanya sınırında bulunan Vorarlberg eyaletinin valisi, Devlet hastanelerinde dini gerekçelerle yapılan sünnetin durdurulmasını istemiş.

Bizim de bu konuyu ele alma zamanımız gelmedi mi? Burada çok önemli bir tartışma var: Anne baba çocuğa kendi dinini empoze edebilir mi? Çocuğun anne babasının kültürü ve değerlerini öğrenme hakkı, anne babanın da çocuğa bu değerleri öğretme hakkı var. Ancak, bu hakkın bir de sınırı var: Çocuğun seçme hakkına saygı. Yani çocuğun hakkını ortadan kaldıracak müdahaleyi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (md. 14) kabul etmiyor.

Vücut bütünlüğüne müdahale eden uygulamalar seçme hakkını ortadan kaldıran uygulamaların en somut örneği. Üstelik hekimlerin tıbbi yararları konusunda hem fikir olmadığı bu işlem, bazı yerlerde hekim olmayan kişiler tarafından yapılıyor ve çocukların telafisi imkansız zararlara maruz kalmasına neden oluyor. Hem uygulama biçimi, hem de ilgilendirdiği haklar bakımından bu kadar önemli bir konu toplu sünnet düğünlerini haberleştirmenin dışında bir ilgili hak etmiyor mu?