Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


10 Temmuz 2012

Remzi Başkan'ın kelamı!

Polis Akademisi Başkanlığı’na atanan Prof. Remzi Fındıklı, Hasılı Kelam/Özlü Sözler adıyla bir kitap yazdı. Kitabında siyasetten, askerlere, kadınlara ve dinlere ait ilginç görüşler ortaya koydu. Kitapta “Batı, terbiye edilmemiş bir attır, 15’inde kız ya erde, ya yerde olmalıdır, fakirin aklı olsa, fakir olmazdı, erkeğin göbeklisi kadının da bebeklisi makbuldür, demokrasi vasat insanlar yönetimidir” gibi ‘sözler’ bulunuyor.
Prof. Remzi Fındıklı'nın "denizde inci ararcasına uzun bir birikim, titiz bir çalışma ve emeğin ürünü" olarak nitelendirdiği kitabındaki "özlü sözler" bir yandan demokrasi ve hukuka inancı zedelerken, diğer yandan da ayrımcılığa ve suça teşvik etmiyor mu?
  • Türk anayasaları insanları kul, toplumu da potansiyel suçlu sayar.
  • Demokrasi vasat insanlar yönetimidir.
  • Dinine sahip ol ki hangi milletten olduğun belli olsun.
  • Dinsiz insan, dengesiz ve densiz insandır.
  • Müslümanın kocası koç, Müslüman olmayanın kocası hiç olur.
  • Bal arıdan, kavga karıdan olur.
  • Kadının cihadı, eşiyle güzel geçinmesidir.
  • 15’inde kız ya erde, ya yerde olmalıdır.
  • Fakirlik fikirsizliktir fakirin aklı olsa, fakir olmazdı.
  • Erkeğin göbeklisi kadının da bebeklisi makbuldür.

Yukarıdaki "özlü sözler" kim tarafından söylenirse korkutucu olur ama bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi, ayrım gözetmeden korumakla yükümlü olan polisleri yetiştiren bir kurumun en üst yöneticisi tarafından kaleme alınan bir kitapta yer alınca bireysel olarak korkmaktan daha ciddi bir etki yaratacak biçimde kaygı hissi oluşturmuyor mu?

Bu Devlet bir yandan en büyük problemlerinden biri olan çocuk istismarı ile mücadele ettiğini söylerken, diğer yandan suç sayılan bu eylemi teşvik eden üst düzey yöneticisine yönelik bir önlem almazsa, bizi samimiyetine inandırabilir mi?