Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


7 Temmuz 2012

Aileler, diyabetli çocukları için tedirgin.

Türkiye'de 18 yaş altı yaklaşık 20 bin çocukta Tip 1 diyabet hastalığı var ve bu çocukların insülin kullanması gerekiyor. Bu sene de yüzlerce Tip 1 diyabet hastası çocuk ilk kez okulla tanışacak.
Bu sene de yüzlerce Tip 1 diyabet hastası çocuk ilk kez okulla tanışacak. Veliler ise, 6 yaşındaki çocukların kendilerine iğne yapamayacak olmaları, buna karşın okul müdür ve öğretmenlerinin de tedavi için sorumluluk üstlenmemesinden dolayı tedavinin aksamasından korkuyor.

Bir velinin durumu anlatan şu sözleri üzerine düşünmek gerekmiyor mu?

"İçinde bulunduğumuz durumu kabul etmiş ve hastalığı kontrol altında tutma çabası içindeyiz, bu yüzden sesimiz çok çıkmıyor. Parası olanlar özel okula göndermeyi deniyor. Çünkü orada hemşireler var. Fakat olmayanlar ne yapacak belli değil."

Özel okullar hemşire istihdam edebilirken, binlerce çocuğun bulunduğu Devlet okullarında ise hemşire bulundurulamıyor olması eşitlik ilkesi açısından sorun oluşturmuyor mu? Bugün bulundurulamıyor olması bir yana, uzun vadede bulundurulması ile ilgili bir planımız var mı acaba?