Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


6 Temmuz 2012

Van'da İki Kadından Biri Çocuk Gelin

VAKAD 2012'nin ilk altı aylık raporunda Van'daki kadınların maruz kaldığı koşulları gözler önüne serdi. Kadınların yüzde 86'sının hiçbir geliri yok. Her iki kadından biri çocuk yaşta, her üç kadından biri istemediği biriyle evleniyor.
Van Kadın Derneği (VAKAD) Kadın Dayanışma Merkezi 2012'nin ilk altı aylık faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre dayanışma merkezine altı ayda 124 başvuru olmuş. Bu başvuruların 75'ini kadınlar şiddete maruz kaldıkları için yapmak zorunda kalmış. Her iki kadından biri çocuk yaşta evlenmiş. Her iki kadından biri ise okuryazar değilmiş.

Doğrudan hayatın içinden gelen bu sonuçlar, eğitimden sosyal hizmetlere pek çok alanda atılması gereken adımlara dair ip uçları içeriyor. Yıl 2012 ve iki kadından birinin çocuk yaşta evlendirildiği söyleniyor. Sayın Bakan Ocak 2012’de “çocuk gelinlere müsaade etmeyiz” dedi. Bu durumda o tarihten bu yana çocukların evlendirilmemesi için atılan adımları sormak da, bu adımları atmak kadar toplumun sorumluluğu değil mi? Aksi takdirde şu sorunun altında ezilmeyecek miyiz: Ocak ayından bugüne kaç çocuğun gelin edilmesine müsaade ettik?