Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


27 Haziran 2012

Mahkemeye çocuk dersi...

Anayasa Mahkemesi, 'taş atan çocuklar'ın yetişkinler gibi yargılanmasını isteyen mahkemeye 'çağdaş devletleri' hatırlattı.
 Bakırköy 3. Çocuk Mahkemesi, Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapan ve kamuoyunda "taş atan çocuklar yasası" olarak bilinen yasanın bazı maddelerinin terörle mücadelede zafiyet oluşturduğunu, eylemlere katılan çocukları ayrıcalıklı hale getirdiğini ve bu nedenle Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek bu kanun maddelerinin iptalini istemiş.

İptali istenen yasa değişikliği, 2010 yılında gösterilere katılan çocukların yetişkinler gibi yargılanması ve çok ağır cezalara maruz kalmasından kaynaklanan sorunu çözmek için çıkarılmış ve çocukların suç sayılan eylemin niteliğine bakılmaksızın çocuk mahkemelerinde yargılanması, cezanın ertelenmesi vb. seçenek yaptırımlarının uygulanması gibi lehe bir dizi düzenleme yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, açılan iptal davasını oybirliğiyle reddederken çocuk adalet sisteminin amacını da ortaya koyan bir gerekçe yazmış. Hukuken sorun çözülmüş. 

Ancak bu olayın ortaya koyduğu bir soru var: Çocuk mahkemesi hakimlerinin çocuklara özgü adalet sistemi, çocuk suçluluğu ve psikolojisi gibi alanlarda uzmanlaşmış ve istekli olması ihtiyacı dikkate alınıyor mu?

Bu hem uluslararası standartlar bakımından, hem de Çocuk Koruma Kanunu'na göre önemli bir kriter. Bu durumda acaba çocuk adalet sisteminde çalışan herkes için uzmanlık ve isteklilik şartının yerine getirilmesi nasıl sağlanabilir?