Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


14 Haziran 2012

Haftada iki saatlik seçmeli Kürtçe.

4+4+4 için taslak ders çizelgesi hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin ikinci 4'te haftada iki saat seçmeli okutulmasını öngörüyor. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin ders yükü de artacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçe dersinin ikinci 4'te haftada iki saatlik seçmeli 'yaşayan diller ve lehçeler' adıyla verilmesini öngörmüş.

Ülke içerisinde konuşulan bir dilin eğitiminin verilmesi ve isteyen herkes için bu dili öğrenme olanağının sunulması önemli bir yenilik.

Ancak bu uygulamanın doğrudan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi 30. maddesinde (bu maddede T.C. Hükümeti'nin çekincesi bulunmaktadır) yer alan çocuğun kendi dilini kullanma hakkını güvence altına almak için elverişli olduğu söylenebilir mi?