Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


10 Haziran 2012

Türkiye'ye AİHM'den velayet mahkumiyeti.

AİHM, ABD'de yaşayan İlker Ensar Uyanık'ın kızı Yasemin Nur'un velayetini Türkiye'de yaşayan anneye veren İzmir Aile Mahkemesi'nin kararı nedeniyle Türkiye'yi 12 bin 500 Euro tazminat ödemeye mahkum etti.
ABD'de yaşayan Türk bir çift boşanmaya kalkınca kızlarının velayeti sorun olmuş. ABD'de yaşanılan yer mahkemesine müracaat eden baba, çocuğun bakım ve muhafazasına dair geçici tedbir almış, ancak anne çocuğu Türkiye'de tuttuğu için bu karar uygulanamamış. Kararın uygulanması talebi Amerikan Merkezi otoritesi tarafından Türkiye Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş, Bakanlık 2008 yılında İzmir Cumhuriyet Savcılığı'ndan La Haye (Lahey) Sözleşmesi'ne göre çocuğun yerinin belirlenmesi ve gözden kaybedilmemesi için önleyici tedbirlerin alınması konusunda talepte bulunmuş.

Bu arada anne de Türkiye'de boşanma davası açarak çocuğun ülke dışına çıkartılması yasağı koydurmuş. Babanın velayet hususundaki uyuşmazlığı çözmeye Amerikan mahkemelerinin yetkili olduğuna ve çocuğun Türkiye'de bulunmasının La Haye Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna ilişkin savunmalarına rağmen İzmir Aile Mahkemesi "çocuk babadan ziyade anne sevgisine muhtaçtır" gerekçesiyle çocuğun ABD'ye iade talebini reddetmiş.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, çocuğun yararının her iki ebeveyn ile de ilişkisini sürdürmesinde bulunduğunun dikkate alınmamasını ve yetkili mahkeme kuralına uyulmamasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali sayarak, Türkiye'yi tazminata mahkum etmiş.

Kaç yıllardır, çocuk anne sevgisine muhtaç diyerek velayet kararları veriliyor. Bu durumda babaların sorumluluk almaları nasıl sağlanır?

Bu karar iki konuyu yeniden düşünmemiz gerektiğini hatırlatmıyor mu? (1) Babaların çocuğun bakımındaki rolü, (2) çocuğun yüksek yararı ilkesi...