Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


7 Haziran 2012

Profesör Nesin'den 'ahlak ve karakter dersi'ne tepki...

Prof. Dr. Ali Nesin, 'ahlak eğitimi', 'değer eğitimi' ve 'karakter eğitimi' başlıklı dersleri eleştirerek, 'Dindar nesil yetiştirmek için çok uygun. Tamamen beyin yıkamaya yönelik' dedi.
Eğitimciler ve pedagoglar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 58 başlık altında topladığı 4+4+4 kitapçığını Taraf'a değerlendirmiş. Eğitimciler, "Yabancı okullara ortaokul engeli ayrımcılık, birinci sınıftan itibaren 'ahlak ve karakter eğitimi' dersleri ise dindar nesil yetiştirme amacı taşıyor." demiş.

Hükümet, 2012 yılında BM Çocuk Hakları Komitesi'ne sunduğu 2. periyodik raporunda Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin eğitim hakkını ve kültürel hakları düzenleyen 14, 29 ve 30. maddelerine konan çekinceler konusunda mevcut uygulamaya devam edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Farklı dil ve değerlere uygun eğitim ile ilgili olarak da "bu hususlar (BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Lozan Antlaşması) saklı kalmak kaydıyla; etnik köken, dil veya din bakımından farklı gruplara mensup çocukların, kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama, yahut özel alanda kendi dilini kullanma bakımından sorunu bulunmamaktadır." demiştir.

Oysa Prof. Dr. Ali Nesin, Başbakan'ın dindar nesiller yetiştirilmesine dair açıklaması ve eğitim müfredatı ile ilgili uygulamaları değerlendirerek, "ben çocuklarımı bu sisteme uyan bir okulda okutmam" diyor. Devletin görevi, eğitimin amacını belirlerken herkesi çocuğunun kendi kültürel kimliğine, dil ve değerlerine uygun biçimde yetiştirileceğine güvenmesini sağlamak değil midir? Vatandaşlar bu konuda Devlete güvenmezler ise çocuklar eğitim hakkını nasıl kullanacaklar?