Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


14 Mayıs 2012

Çocuğu olanlara müjde!

Memur-Sen'in teklifi geçerse 0-4 yaş arası çocuğu olan memura, her çocuk için bu yıl 140 lira ödenecek.
Memur-Sen, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde görev yapan memurların 0-4 yaş arası çocuklarına yönelik kreş bulunmaması halinde, bu memurlara kreş parası yardımı yapılmasını ve geçmişte 2 çocukla sınırlı olan kreş yardımı ödeneğinde bu sınırın kaldırılmasını teklif etti.Bu öneri, tam olarak Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin taraf devletlere yüklediği, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada anne-baba ve yasal vasilerin durumlarına uygun yardımı yapma görevinin gereği bir uygulama. Bu nedenle öncelikle desteklemek gerekir.

Ancak hemen arkasından, 140 TL kreş yardımı gerçek hayatta ne ifade ediyor diye sormak gerekir. Ayda 140 TL'ye kreş bulmak mümkün mü? Bu bütün çocuklar için eşit hizmet anlayışı ile olabiliyor mu? Bu yardımın çocuğun ihtiyacı doğrultusunda kullanılması nasıl güvence altına alınıyor? Çocuk hakları açısından hak temelli bir uygulama olabilmesi için bütün çocukların bu haktan yararlanması nasıl sağlanabilir?