Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


12 Mayıs 2012

Yeni Anayasa İçin Yeni İstekler!

Yazımına başlanan yeni anayasa için siyasi partilerden yeni istekler geldi.
AK Parti, CHP ve BDP, yeni anayasanın yazımına başlayan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na, anayasada yer almasını istedikleri genel ilkeler, temel hak ve hürriyetler, siyasal haklar ve özgürlükler ile ilgili önerilerini sundu. Hepsi son derece önemli olan bu taleplerden birinin üzerinde özellikle durulması gerekiyor: “yoksulluğa karşı korunma hakkı”.

Bu temel insan hakkının anayasada yer alması, Türkiye’de yaşayan her bireyi olduğu gibi her çocuğu da ilgilendiren bir talep ve çocuk hakları ile doğrudan ilgili. Her çocuğun yeterli yaşam standardına sahip olma hakkı ve bu hakkı kullanabilmesi için ailesine yeterli desteğin sunulmasını talep etme hakkı var.

TUİK’in2009 Yoksulluk Çalışmaları sonucuna göre Türkiye’de nüfusun %18'i gıda ve gıda dışı yoksulluk düzeyinde yaşamını sürdürüyor. 0-6 yaş grubunda bu oran %24 oluyor. Bu demek oluyor ki yoksulluktan çocuklar çok daha fazla etkileniyorlar. 0-6 yaş grubu yani gelişimin en belirleyici aşamasındaki çocuk nüfusunun dörtte biri yoksulluk sınırının altında yaşayan bir ülkede, “yoksulluğa karşı korunma hakkının” anayasada yer alması talebi en öncelikli talep olmayı hak etmiyor mu?