Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


8 Mayıs 2012

Türkiye’de 10 bin 807 üstün yetenekli var.

Dinçer, “Ülkemizde temel eğitim ve ortaöğretim çağında bulunan ve üstün yetenekli birey olarak tanımlanan 2010-2011 istatistiklerine göre 10 bin 807 öğrenci bulunmaktadır” dedi.
Üstün yetenekli çocukların, yeteneklerinin fark edilmesi ve buna uygun eğitim ile desteklenme ihtiyaçlarına dikkat çekilmeye çalışılıyorsa da, kamu kurumları nezdinde konu çok da özenle ele alınmamış uzun zamandır. Bir süre önce TBMM'de bir soru önergesine verilen yanıtta, Türkiye'de bilim ve sanat alanında Devlet tarafından desteklenmesi öngörülen harika çocuk çıkmadığı bildirildi.

Bir milletvekili tarafından verilen bir başka soru önergesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen cevapta, 2010-2011 öğretim yılı itibarıyla 10 bin 807 öğrenciye "üstün yetenekli birey" tanısı konulduğu açıklandı. Bu vesile ile öğrendik ki, Türkiye'de üstün yetenekli çocuklar halen 57 ilde 63 Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim görmekteler. Yani, mevcut eğitim merkezleri bu çocukların çok azına hizmet verebilecek kapasitede.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir yandan BİLSEM'lerin sayısı arttırılmaya çalışılıyor, diğer yandan da üstün yetenekli ve zekalı öğrencilere kendi okullarında açılacak "destek sınıflarında" eğitim vermek üzere hazırlık yapılıyor. Aynı zamanda da Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi ve Uygulama Planı (2012-2016) hazırlanıyor.

Bu durumda zamanlamayı sormak gerekir: Ne zaman olacak bütün bunlar ve bütün bunlar oluncaya kadar bu çocukların ihtiyaçları nasıl karşılanacak?