Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


4 Mayıs 2012

12 yaşında gelin oldu!

Babası tarafından imam nikahıyla evlendirilen 12 yaşındaki çocuk gelinin korkunç dramı...
12 yaşında bir çocuk, babası tarafından 8 ay önce 26 yaşındaki bir kişi ile imam nikahıyla evlendirilmiş ve şu anda 3,5 aylık hamile. Bu durum, evlendirilen çocuk babası tarafından bir davada tanık olarak gösterilince ortaya çıkmış.

12 yaşında bir kız çocuğu okula gönderilmiyor, fark edilmiyor; evlendiriliyor, fark edilmiyor; hamile kalıyor, fark edilmiyor; bütün bunlara sebep olan baba bu çocuğu mahkeme önüne tanık olarak çıkartmaktan korkmuyor.

Bunların hepsi sorunu anlatmaya yetmiyor mu?

Bu olay kısaca, "ailede çocuğa verilen değer ile ilgili büyük bir sorunumuz var ve bununla mücadele edebilecek sistemimiz yok" demiyor mu?

Hal böyle iken, aramızda bu sorun ile mücadele etmek için Devletin izlediği strateji hakkında bilgisi olan var mı? Bütün bu boşluğun giderilmesini talep etmiyorsak, suçun birazı da bizde değil mi?