Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


24 Nisan 2012

Çocuk işçiliğinde korkunç tablo!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuk işçiliğinin Türkiye’de ulaştığı tabloyu araştıran DİSK-AR çarpıcı verileri ortaya çıkardı.
DİSK-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 5-17 yaş arası toplam çalışan çocukların oranı %49'a ulaşmış. Aynı zamanda çocuk emeğinin ev içine kaydığı, çalışma yaşamında ise tarımdaki çözülmeye bağlı olarak sanayi ve ticaret alanlarına yöneldiği bildirildi. Örneğin, çocuk istihdamında sanayinin payı 1994'te %16 iken, 2006 yılında %28'e yükselmiş.

50 bin işyeri ve 14 sanayi sitesi barındıran Ümraniye ilçesinde belediyenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğü "Çalıştırmayalım, Okutalım Projesi", yerel yönetimlerin çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi alanında sorumluluk almasının güzel bir örneğini oluşturuyor.

Çocuk işçiliği ile mücadelede, çocuk çalıştırmanın sakıncaları konusunda duyarlılık yaratmak elbette çok önemli. Ancak, bu alanda elden gelen herşeyin yapıldığından emin olmak için; asgari gelir, yeterli barınma olanağı gibi yaşam standartlarına ilişkin ihtiyaçların giderilmesi, yani yoksulluk ve yoksunluk ile ilgili politikalar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmiyor mu? Bir yandan da çalıştırılmayan çocuğun okula gönderilmesini, eğitim ve oyun hakkını kullanmasını nasıl güvence altına alacağımızı da planlamamız gerekmiyor mu?