Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


17 Nisan 2012

Çocuk Vakfı'nın Deprem Raporu

Çocuk Vakfı tarafından hazırlanan "Van Depremi Sosyo-Ekonomik ve Psikolojik Durum Tespiti Araştırması" raporuna göre, anket yapılan 1505 depremzedenin yüzde 56.8’i psikolojik sorun yaşıyor, yüzde 73.1’inin en önemli ihtiyacı gıda, yüzde 28.9’u dağıtım organizasyonunun yetersiz olduğu görüşünde, yüzde 80.9’unun ise kısa vadeli beklentisi barınma.


 


Çocuk Vakfı tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle yapılan araştırma kapsamındaki kişilerin yüzde 30'unun çocuklardan oluştuğu kaydedildi. Van'da  birçok çocuk yetersiz gıda ile her tür tehlikeye açık barınma ortamlarında sağlıklı gelişimleri için çok önemli olan uygun psiko-sosyal destekten yoksun yaşıyorlar. 

Van depreminden sonra çok büyük yardım sözleri verildi, yardım kampanyaları yapıldı ve hala da yapılıyor. Buna rağmen hala herkese güvenli bir konut, yeterli gıda ve psiko-sosyal destek sağlanamamış durumda. Bu hizmetleri yerine getirmek üzere ödenen vergilerin yol yapımında kullanılması nedeniyle Devletin zamanında karşılayamadığı bu ihtiyaçlar için toplanan yardımlar ve onların kullanılması ile ilgili sürecin daha şeffaf olması gerekmiyor mu? Depremin üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiğine ve artık acil durum olmadığına göre, vatandaşın da bu şeffaflığı talep etmesi gerekmiyor mu?