Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


13 Nisan 2012

"Anayasa'nın Odaklarından Biri Çocuk Olmalı"

Çok sayıda sivil toplum örgütünün, baroların, üniversitelerin, hatta aktivistlerin katkılarıyla yeni anayasada çocuk haklarının yer alış biçimiyle ilgili bir metin oluşturuldu. Pozitif ayrımcılık gibi çeşitli talepler içeren metinde Türkiye'nin taraf olduğu ve olmadığı düzenlemelerin dikkate alınması isteniyor.
Toplumun çeşitli kesimleri, çocuk haklarının Anayasa'da özel bir düzenleme ile yer almasını sağlamak için çalışma yürütüyor. Ancak bütün toplum Anayasa'da çocuk hakları ile ilgili bir düzenlemenin yer almasının öneminin farkında mı? Yer alacak bu düzenlemenin kapsamına ilişkin bir tercihe sahip mi? Bütün bunlar olmasa bile Anayasa'da çocuk haklarının yer almasını sağlamak için gösterilen çaba kuşkusuz ki çok önemli. Ancak acaba toplumda daha geniş kesimlerin bu konuya ilgisinin çekilmesi ve oylama sürecinde daha geniş kesimlerin desteğini almak için ne yapılabilir?