Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


10 Nisan 2012

Sokak Çocukları İçin Komisyon Önerisi

CHP, sokak çocukları ile ilgili gerçek tabloyu ortaya koyabilmek ve bu sorunun önüne geçebilmek için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen araştırma önergesinde, sokak çocuklarına ilişkin durumun ve tablonun gerçek boyutlarıyla saptanması, bu çocukları topluma kazandırmak için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

Meclisin bugüne kadar çocukları ilgilendiren konularda araştırma komisyonları kurması hep büyük bir ilgiyle karşılandı ve desteklendi. Bunlardan biri de şu anda önerilen konuya ilişkindi. 2005 yılında "Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu" kuruldu ve bir rapor hazırlandı.

Son altı yıl içinde kurulan ve raporunu tamamlamış olan konu ile ilgili 3 komisyon daha vardı: Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu.

Bunca araştırma ve rapora rağmen ülkede çocukların sokakta yaşamaları dahil olmak üzere maruz kaldıkları ihmal ve istismarlar devam ettiğine göre, yeni bir komisyon kurmadan önce bu komisyonların ve dolayısıyla da Meclisin hazırladığı önerilerin yürütme ve daha da önemlisi yasama üzerindeki etkisini araştırmak gerekmez mi?

Hala neyin araştırılmasına ihtiyaç duyulduğu da bir başka soru. Çocukların neden sokakta yaşadıklarını mı, yoksa bu tehlikeyi önlemek için alınması gereken tedbirleri mi araştıracağız? Bunların her ikisi için de yeterince çalışma varken hala araştırma komisyonu kurulması isteniyor ise, bu komisyonun araştıracağı konu ne olacak?

Araştırmaya gerçekten ihtiyaç olan bir konu var aslında: 25 milyon çocuk nüfusu olan bir ülkede iktidarından muhalefetine, merkezi yönetiminden yerel yönetimine hiç kimsenin elinde bütünlüklü bir çocuk koruma politikasının bulunmamasının nedenleri nelerdir?

Eğer amaç soruna çözüm bulmak ise, milletvekilleri veya siyasi partiler ya da bu sorunu çözmekle yükümlü kamu kurumları mevcut çalışmalardan hareketle bir eylem planı hazırlayabilirler. Kurulacak komisyon da bu eylem planının hayata geçirilmesi için TBMM'nin yapması gerekenleri belirler ve Meclis bu plan üzerinden harekete geçip çözümde aktif bir rol alır. Ve örneğin bir "Çocuk Haklarını İzleme Komisyonu" kurar, tıpkı "Kadın Erken Fırsat Eşitliği Komisyonu" gibi. Bu daha gerçekçi bir yaklaşım olmaz mı?