Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


6 Nisan 2012

Denetimli Serbestlik Yasası Kabul Edildi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Yasanın çocuklar lehine getirdiği iki önemli değişiklik var:

(1) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan ve koşullu salıverilmesine 1 yıldan az süre kalan çocuklar, cezalarının kalan kısmını denetimli serbestlik tedbiri kapsamında cezaevi dışında geçirebilecek. Bu değişiklik uluslararası sözleşmelerden, Çocuk Koruma Kanunu'na kadar pek çok yasal düzenlemede sözü edilen "çocuğun özgürlüğünün kısıtlanmasının son çare olması ilkesi" ile uyumlu. Çocukların cezaevinden çıkartılmaları çocuklar için tabii ki çok kıymetli, ancak Devlet sadece bununla yetinemeyeceğine göre bu yasadan yararlanacak çocukların dış dünyaya hazırlanmasını sağlayacak bir planlama yapılabilecek mi? Yoksa çocuklar birgün kendilerini cezaevinin kapısında mı bulacaklar? Eğer bir hazırlık yapmamış isek, bu uygulama çocuklar için gerçekten bir olanak olacak mı?

(2) 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine 2 yıldan az süre kalan kadınlar da aynı şekilde denetimli serbestlik olanağından yararlanabilecek. Cezaevinde annesi ile birlikte yaşayan çocukların durumu bir süre önce Osmaniye Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan sorunlar ile gündeme gelmişti. Bu nedenle, küçük çocuğu olan annelere şartlı tahliye olanağının sunulması çok önemli; ancak bu anneleri cezaevi sonrasındaki yaşamda destekleyebilecek hizmetleri de sunabilecek miyiz?

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in verdiği bilgiye göre yasayla yaklaşık 15 bin hükümlünün cezaevlerinden tahliye olması öngörülüyor ve 8 bin 60 kadro açılıyor. Bazı çocuklar için cezaevi dışında hayat olanağı sunan aynı yasa, çocuk istismarından hükümlü bazı kişilerin de tahliye edilmesi anlamına gelecek. Şartlı salıverilen bu kişilerin denetimi için görevlendirilecek kişiler istihdam edilinceye ve bu alanda uzmanlaşıncaya kadar çocukları olası tehlikelerden kim, nasıl koruyacak?