Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


5 Nisan 2012

'Harika Çocuk' çıkmıyor!

İdil Biret, Suna Kan, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Fazıl Say ve daha birçok önemli sanatçının yetişmesini sağlayan Harika Çocuk Yasası, 1998'den bu yana atıl durumda.
Harika Çocuk Yasası olarak bilinen yasa ilk olarak 1948 yılında Hasan Ali Yücel tarafından Suna Kan ve İdil Biret için hazırlanmış, 1956 yılında ise kapsamı genişletilerek "Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun" adını almıştır. Aynı kanun 2000 yılında Bülent Ecevit imzası ile sunulan bir kanun tasarısı ile güncelleştirilmek istenmişse de, bu değişiklik gerçekleşmemiştir.

CHP Ankara milletvekili Gülsün Bilgehan'ın soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından verilen yanıta göre; Harika Çocuk Yasası'ndan 1998 yıldan bu yana, yani 14 yıldır, yararlanan olmamış. Daha önce de sınırlı sayıda çocuğun yararlandığı bu yasanın amacı üstün yetenekli çocukların eğitim giderlerinin Devlet tarafından desteklenmesini sağlamak.

Bu soru önergesinin ve haberin gizli soruları şunlar:
  • Acaba bu özelliklerde çocuk mu yok, yoksa bu özellikleri fark edecek veya onlara kıymet verecek eğitimci mi? Yoksa, yürütme bu özelliklere karşı bir tavır mı sergiliyor?

Yasanın sunduğu fırsatların yeterliliğini de sorgulayabilmek için şu soruların da cevaplarını aramamız gerekir:
  • Eğitim sisteminin sadece bazı olağanüstü yetenekleri değil, her çocuğun yeteneğinin fark edilmesine olanak sağlayacak nitelikte olması için ne yapılmalıdır?
  • Her çocuğa yeteneğini ortaya koyma fırsatı tanınmayan bir ortamda, üstün yeteneklerin gelişmesi mümkün olabilir mi?