Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


4 Nisan 2012

Bugün Mayın Bilincini Geliştirme Günü

Birleşmiş Milletler 8 Aralık 2005 günü "4 Nisan"ı "4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü" olarak ilan etti.
Savaş sırasında toprağa yerleştirilen mayınların insanlara karşı oluşturduğu büyük tehlike 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası sorun haline geldi. "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili (Ottawa) Sözleşmesi 1 Mart 1999'da yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler 2005 yılında "4 Nisan"ı "Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü" olarak ilan etti.

Türkiye'de 1950-1955 ve 1984-1994 yılları arasında toprağa 1 milyon mayın döşendiği, depolarda ise imha edilmesi gereken 3 milyon mayın bulunduğu ileri sürülüyor. Mayınlar ve patlayıcı silahlar, nesillerdir çocukların hayatlarına veya sağlıklarına mal oluyor. Türkiye'nin de taraf olduğu (2003) Ottawa Sözleşmesi'ne göre, 1 Mart 2008 tarihine kadar stoklardaki mayınların imha edilmesi gerekiyordu; 1 Mart 2014 tarihine kadar ise toprağa döşeli mayınların temizlenmesi gerekiyor.

Her gün bir patlayıcı silah ile hayatını yitirme veya yaralanma riski ile karşı karşıya yaşayan çocuklar için Devletin öncelikle mayınları temizleme yükümlülüğünü yerine getirmesi, mayın ve patlayıcı silahlar ile ilgili bir eğitimden daha acil, etik ve anlamlı değil mi?