Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


2 Nisan 2012

Çocuk Anayasası Önerisi

Çocuk Vakfı çocukların ve haklarının yeni anayasada görünür kılınması gerektiğini anlatan bir rapor yayımladı. Raporda bir "çocuk anayasası" ve bunun diğer yasaların üstünde olduğu hükmünün gerekliliği de vurgulanıyor.Çocuk Vakfı tarafından hazırlanan ve anayasa yapım sürecinde çocuk görüşü alınması için özel bir çalışma öneren rapor, bugüne kadar toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alınmamış olduğuna değiniyor ve hazırlanacak anayasada Devletin çocuğa karşı bütün yükümlülüklerinin yer alması gerektiğini belirtiyor. Çocukların da görüşlerini içeren rapor, Meclis ile de paylaşılmış.

Çocuklar anayasa hazırlık sürecine katılmaya çalışıyorlar. TBMM görüş istiyor. Bazen bir belediye öncülük ediyor, bazen UNICEF ve Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı gibi kurumlar, bazen de Çocuk Vakfı, ICC gibi sivil toplum kuruluşları kolaylaştırıcılık yapıyor bu süreçte.

Bu önemli çabaların işe yarayabilmesi için (uzmanlık, zaman, eleman, vb. açısından) uygun bir değerlendirme sürecine ihtiyaç var. Bu çabayı gösteren çocukların ve yetişkinlerin kamunun talep ettiği süreci gerçekleştirmenin ötesinde, karar alma mekanizmasına katıldıklarını da görmelerini sağlayacak bir değerlendirme süreci olacak mı?

Acaba çocuk hakları ile ilgili madde hazırlanırken bu görüşlerden nasıl yararlanılacağı hakkında kamuoyu bilgilendirilecek mi?

Her görüşün temsil edilmesi gerekliliği, karar alma sürecinin de net olmasını gerektiriyor. Her belirtilen görüş madde metnine yansıtılamayacağına göre, gönderilen görüşler tartışılmaya başlanmadan önce ilkeler konusunda hemfikir olunması nasıl sağlanacak?