Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


2 Mart 2012

BM'den Çocuklara Başvuru Hakkı

Birleşmiş Milletler'in hak ihlaline uğrayan çocuklara BM Çocuk Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru hakkı tanıdığı protokol imzaya açıldı. Türkiye henüz imzalamadı. Başvuru için ulusal hak arama yollarının tüketilmesi gerekiyor.


Bu protokol, çocuk hakkı ihlalleri ile mücadele için hem çocuklara hem de çocuklar ile çalışanlara büyük bir olanak veriyor. Türkiye'nin de en kısa zamanda bu protokole taraf olması sağlanmalı.

Protokole Türkiye'nin de taraf olmasını sağlamak herkesten önce kanun hükmünde kararname ile kendisine çocukları ve çocuk haklarını koruma görevi verilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma Şahin'in sorumluluğu. Kendisine destek olmak ve erken evlendirilen, okula gönderilmeyen, istismara maruz kalan ve hakları ihlal edilen tüm çocuklar için hemen, şimdi bu protokole taraf olunmasını sağlamak da bizim sorumluluğumuz değil mi?