Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


24 Şubat 2012

CHP lideri: Sorun imam hatip değil.

CHP lideri AKP'nin eğitim teklifi için, "Sorun çocukların imam hatibe gönderilmesi değil, onları çağdaş dünyadan uzaklaştırma sorunudur" dedi.
Sorun çocukların imam hatibe gönderilmesi olmayabilir. Ama sorun çocukları çağdaş dünyadan uzaklaştırma sorunu da değil sadece.

Kesintisiz 8 yıllık eğitimin süresinin hem erken çocukluğu hem de lise eğitimini kapsayacak biçimde genişletilmesi beklenirken, istenen sadece çocukların herhangi bir şekilde diploma almasını sağlamak mıdır?

Eğitimin çocuk ihmal ve istismarını önlemedeki rolünü dikkate almadan eğitim sistemi planlanıyorsa, bütüncül bir çocuk koruma sisteminden bahsedilebilir mi?

Yıllardır yapılan araştırmalar, çocukların 4. ve 5. sınıflarda okulu terk oranlarının arttığını göstermekte. Kız çocuklarının terk oranı ise erkek çocuklara göre daha fazla. Çocukların okulu terk etmelerinin geri planında iki önemli neden olduğu da bilinmekte: çocuğun çalıştırılması veya evlenme çağının geldiğinin düşünülmesi. Her ikisi de çocuk istismarı konusu. Bu durumda okul, çocuk istismarını önlemenin önemli bir aracı. Öyleyse, bu araca ilişkin düzenleme yapılırken acaba Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na görüş soruldu mu? Kuruluş mevzuatı (8/ç.) ile çocuk istismarını önleme görevi kendisine verilmiş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu soruya ne yanıt verdi acaba?