Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


22 Şubat 2012

Çocukları internetten korumak için komisyon kuruluyor.


TBMM'de, çocukların internetin zararlarından korunmasına için 17 kişilik bir araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
Bu konuda araştırma komisyonu kurulması ile ilgili olarak milletvekillerinin verdiği birden çok teklif var. Bu teklifler milletvekillerinin toplumsal sorunları anlamak ve açıklamak için sordukları sorular bakımından incelemeye değer nitelikteler. Bu sorular kurulacak komisyonun ve yapacağı araştırmanın önyargıya dayalı varsayımlar ile malul olma kaygısını uyandırmıyor mu?


Sadece Sn. Cevdet Erdöl ve arkadaşlarının verdiği teklifte ihtiyacın çocuk haklarına (ÇHS 17) uygun biçimde tarif edildiği görülüyor: "çocuk ve gençlerimizin internet ve diğer bilgi iletişim teknolojilerini kullanırken karşı karşıya oldukları riskleri en aza indirmek ve onların güvenli bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamak için alınması gereken önlemleri tespit etmek".


Kurulacak komisyonun bu yaklaşımı benimsemesinin ve bunu komisyonun çalışma biçimine de yasıtmasının; örneğin diğer soru önergelerindeki önyargılı varsayımların hatalı yönlendirmelerinden korunmak için sorunu tarif etmek ve çözümleri belirlemek üzere bilimsel araştırma yapmak veya yaptırmak gibi yöntemleri kullanmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz.