Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


15 Şubat 2012

Çocuk, annesinin seçtiği soyadını da alabilecek.

Anayasa Mahkemesi, 21.6.1934 günlü, 2525 sayılı Soyadı Kanunu'nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının "Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır." şeklindeki birinci cümlesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, boşanmadan sonra velayetin anneye verilmesi ve kadının kendi soyadını kullanmayı seçmesi halinde, çocuğun babasının soyadını kullanmak zorunda kalmasını kadın erkek eşitliği ilkesine aykırı bularak iptal etmiş.

Annesi ile birlikte yaşayan ve onunla farklı soyadını kullandığı için bazı olumsuz tutum ve davranışlara maruz kalan çocuklar için zevahiri kurtarmaya yarayacak bir çözüm bulunmuş durumda.

İptal gerekçesi açısından bakıldığında kadın erkek eşitliğine ilişkin önemli bir gelişme olan bu kararın çocuğu bir birey olarak dikkate almayan tutumu Türk Medeni Kanunu'nun iptal edilen maddesi yeniden düzenlenirken giderilebilecek mi?

Çocuğa, ayrılık anında anne veya babasının soyadını kullanma konusunda bir seçenek sunulabilecek mi?