Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


13 Şubat 2012

Yaramaz çocuk davası!

Yalan Dünya'nın sevilen tiplemesi Çağatay'ı canlandıran usta tiyatrocu Hakan Meriçliler mahkemeye düştü.
Tiyatro sanatçıları Ayla Baki ile Hakan Meriçliler, özel bir ilköğretim okulunda okuyan oğulları D.M.’nin (11) saçlarının okul yönetimince kesildiğini, çocuklarının yaramazlıkla suçlanıp onu okuldan almaya zorlandıklarını belirterek okul aleyhine 10 bin TL’lik dava açtı.
Özel veya Devlet okulu farketmez, okulların son yıllarda güçlenen eğilimi, sorun çıkardığını düşündükleri çocukları okuldan uzaklaştırmak. Bu yaklaşıma göre yaramaz kabul edilen çocuklar için öngörülen gelecek planı nedir? Varsayalım ki, çocuk çok yaramazlık yapıyor, ne olacak? Bir okul, "yaramazlık yapan çocukları kabul etmiyorum" diyebilir mi? Bir çocuğun yaramazlık yaptığı gerekçesi ile okuldan uzaklaştırılması hangi eğitim yaklaşımının eseridir: yaramazlık yapan çocuklar okula gitmemeli mi, yoksa ayrı okullara mı gitmeli? Yoksa okuldan uzaklaştırma bir ceza ve caydırıcılık aracı olarak mı görülüyor? Bir çocuğun yaramazlık sayılan davranışları değiştirmesi, eğitimin bir parçası değilse nedir?
Yaramazlık sayılan davranışları yapan çocukları “yaramaz” diye damgalayan eğitimciyi yetiştiren “yaramaz eğitimci eğitimi” ile nasıl mücadele edilecek?