Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


10 Şubat 2012

Bakan Eroğlu, Çanakkale'de 5 çocuk istedi.

Çanakkale'de, 2012 Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nın açılışını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentin nüfusunun azaldığını belirtip, "Asgari 3 çocuk istiyoruz, ama Çanakkale'de 5 olursa daha iyi olur" dedi.Sayın Bakan, Çanakkale’de yaş ortalamasının Türkiye’nin üzerinde çıkmasından çok etkilenmiş olmalı ki, genç nüfusu arttırmak istiyor. Ancak…

Her çocuk dünyaya, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkı ile geliyor. Devletin her çocuğa sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal hizmet, oyun, kültürel ve sportif faaliyetler, konut, beslenme, giyinme olanakları bakımından asgari standardı sağlama görevi var. Bu durumda Sayın Bakan’ın, anne-baba adaylarına gösterilen bu hedefe ulaşılması halinde, temel hizmetleri tüm çocuklara nicelik ve nitelik bakımından yeterli şekilde sunmak üzere ne tür bir plana sahip olduğumuzu açıklamasını beklemez miyiz?

Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir plan olmadan çocuk doğurmak literatürde “çocuk ihmali” olarak kabul ediliyor. Anne-baba adaylarının doğuracakları çocuğun beslenmesini, giyinmesini, eğitimini, bakımını nasıl sağlayacaklarını planladıkları gibi; toplumların ve Devletlerin de benzer bir planlama yapması gerekmez mi?