Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


7 Şubat 2012

3 yaşındaki çocuk soba kurbanı oldu!

Konya'da bir evde sobanın borusu devrilince odada uyuyan 3 yaşındaki çocuk, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye (ÇHS) “taraf Devletler,çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.” Her birey gibi çocuklar için de yaşama hakkı bütün hakların önünde gelir ve Devlet bu hakkı korumak için her türlü tedbiri almayı taahhüt etmiştir. ÇHS'nin Devlete verdiği yaşama hakkını güvence altına alma sorumluluğunun göstergesi, ülkede bir çocuğun hayatını kaybetmesi halinde bundan birilerinin sorumlu tutulabiliyor olmasıdır. Furkan’ın ölümünü engellemekten sorumlu bir kurum var mı?

İşin özü şudur:
  • Bir çocuk önlenebilir bir kaza dolayısıyla hayatını kaybedince kim kendini sorumlu hissediyor ve kim ona işini yeterince yapıp yapmadığını soruyor? Örneğin; hangi yerel yönetim konutlarda çocuklar bakımından güvenlik standartlarına sahip ve bunları denetliyor?
  • Her yıl kaç çocuk önlenebilir ev kazaları sebebiyle hayatını yitiriyor, biliyor muyuz?
  • Önlenebilir ev kazaları ile ilgili çalışmaları kimler yürütüyor? Bu çalışmalar neden Furkan’ı korumaya yetmedi?
  • Hangi kurum, Furkan’ın ölümü sebebiyle kendini üzgün hissedecek ve başka Furkan’ların ölmemesi için neler yapılabileceğini araştıracak? Bunu kim talep edecek?