Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


20 Haziran 2012

Hak Temelli Politikalar mı, Aileye Yönelik Yardım mı?

“Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor” konferansında basının ilgisi protestolara odaklandığından, konferansın içeriği medyada kendine yer bulamadı. Konferansta sosyal politikaların nasıl bir toplum istediğimize ayna tuttuğu vurgulandı.
"Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor" Konferansı, 15-16 Haziran 2012 tarihlerinde Koç Üniversitesi'nin Rumeli Feneri Yerleşkesi'nde düzenlendi. 

Konferansta yoksulluk, sağlık, eğitim, yaşlılık, engelli hakları, kadınlara yönelik politikalar gibi sosyal politikanın farklı yönleri ele alındı. Ayrıca, doğu-batı, kent-kır, etnik köken, toplumsal cinsiyet ayrımlarının Türkiye'deki sosyal politika tartışmalarına ne kadar yansıdığı her panelde sorgulanan konulardan biriydi.

Çocuk ve gençlere yönelik sosyal politikalar da konferansın gündem maddelerinden biri. Hazır bu konu konuşulmaya başlanmışken aşağıdaki sorulara da yanıt aramakta fayda olacağını düşünüyoruz:

  • Türkiye’nin üzerinde konuşulabilecek, farklı kesimlerin ve bu arada çocukların da katılımı ile hazırlanmış çocuklar ve gençler ile ilgili bir sosyal politikası var mı? Böyle bir politika hazırlanması düşünülüyor mu?
  • Sosyal politika belgelerinin hazırlanma biçimi konusunda bir fikir birliğimiz var mı? Örneğin araştırma sonuçlarına dayanması, toplumun bütün kesimlerinin ve özellikle de çocukların da temsil edildiği katılımcı süreçlerle hazırlanması, bütün toplumca bilinmesi, bir izleme ve değerlendirme stratejisinin olması gibi ilkelerimiz var mı?
  • Bir süredir, Türkiye’de çocukları da ilgilendiren çeşitli alanlarda (şiddetin önlenmesi, çocuk koruma, sokakta yaşama ve çalışmanın önlenmesi, mevsimlik tarım işçiliğinin önlenmesi vb.) stratejik planlar veya eylem planları hazırlanıyor. Bunların uygulanması izlenebiliyor mu? Bu planlar uygulanıyor mu? Sonuçları, etkileri değerlendiriliyor mu? Uygulanmaz ise ne oluyor?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder