Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


10 Mayıs 2012

Van ve Erciş, haberi çocuklardan alıyor.

Sabancı Vakfı, "Fark Yaratanlar" programıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunan "sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini" anlatmaya devam ediyor. Programın yeni Fark Yaratan'ı, Van'da depremden sonra değişen hayatı, çıkardıkları "Erciş'in Genç Sesi" gazetesi ve internet ortamında kurdukları blog ile aktaran Ercişli çocuk muhabirler oldu.
Gündem Çocuk Derneği, Van'da depremden etkilenen çocukların hayata katılımlarını desteklemek amacıyla "Erciş'in Genç Sesi" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 12-18 yaş arasındaki Ercişli çocuklar, Van'daki hayatı haberci gözüyle aktarıyor. Çocuklar, haftada bir çıkarmayı hedefledikleri "Erciş'in Genç Sesi Gazetesi", internetten yayın yapan aynı adı taşıyan blog ve sosyal medyadaki sayfaları aracılığı ile depremin etkilediği Van'daki yaşamı yorumluyor.

Erciş'in Genç Sesi'nin fark yaratan hikayesi, www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org sitelerinin yanı sıra facebook, twitter ve youtube aracılığı ile izlenebiliyor.

Acaba bu güzel çalışma, çocukların yaşamın farklı alanlarında daha katılımcı olmalarını sağlayacak uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük eder mi? Bir başka deyişle, bu uygulamaları nasıl yaygınlaştırabiliriz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder