Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


26 Nisan 2012

İşte Türk ailesi: Okumuyor, televizyon izliyor, spor yapmıyor...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca 12 bin aile üzerinde yapılan "Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması"nda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarından bazıları şöyle: Türkiye'deki evlerin %34,2'sinde internet var. Her gün internet kullanan erkek sayısı (%17,9), kadın sayısının (%9,6) yaklaşık iki katı. Aile üyelerinin birlikte yaptıkları faaliyetlere bakıldığında ise birinci sırada (%59,4) televizyon izlemek geliyor. Ankete katılan ailelerin %79,6'sı birlikte hiç tiyatro ve sinemaya, %63,3'ü de hiç tatile gitmediklerini belirtmiş. Katılımcıların %44'ünün ise hiç kitap okumadıkları belirlenmiş. 

Araştırmanın henüz özeti yayınlandığı için, ailedeki ilişki biçimini, aile içi şiddet kapsıyor mu, bilmiyoruz. Çocuk koruma bakımından çok önemli olan nosyonlardan biri "merak". Araştırma yaptırmak da bu nosyona sahip olunduğunu gösteren bir örnek. Ancak beraberinde "cesaret" de gerekiyor.

Şimdi biz bu tablonun bize söyledikleri ile ve sormadığımız için gizli kalanlarla yüzleşebilecek miyiz? Örneğin bu tabloda internet kullanımındaki fark, ailede cinsiyete dayalı ayrımcılığın devam ettiğini gösteriyor. Ailenin televizyon dışında ortak yaptıkları aktivitelerin ve bunlara ayrılan zamanın azlığının, çocuğun yeterli psiko-sosyal desteğe sahip olmaması anlamına geldiğini görebilecek miyiz?

Aslında işin kritik noktası burası. Bir politik tercih olduğu bildirilen, kadın, çocuk gibi bireyi değil, aileyi koruma önceliğinin ne anlama geldiğini şimdi konuşabilmeliyiz. Türkiye'de aile demek, bütün bu özellikleri taşıyan bir yapı demek ve bireylerin talep ettikleri haklar (şiddetten korunma, kararlara katılma gibi) bu yapının yarattığı sorunlara karşı korunmak için gerekli olan haklar. Şimdi bu tablo karşısında tercihimiz ne olacak? Hala Türk aile yapısını korumak gibi bir hedef koyabiliyor muyuz? Yoksa, bireyi destekleyen ve bireyin hak ve özgürlüklerine saygılı bir aile yapısı oluşturmanın mümkün olup olmadığını mı araştıracağız? Ya da???

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder