Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


3 Nisan 2012

Gerekirse evleri yıkacağız!

Başbakan Erdoğan, Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "Şimdi gideceğiz, gerekirse evleri yıkacağız. Bunun yetkisini aldık. Tüm milletime sesleniyorum, bizim işimizi kolaylaştırın. Ne olur ucube yapılarla önümüzü kesmeyin." dedi.


Başbakan Erdoğan konuşmasında, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında kimseyi evsiz bırakmayacaklarını, bu çalışmalar ile kentlerin aile kurumunu hedef alan yapılanmasını değiştirmeyi hedeflediklerini ve gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir tarzı ve anlayışı hakim kılmaya çalıştıklarını söylemiş.

Kentsel dönüşüm çocukları da ilgilendiriyor. Bir yandan alıştıkları sosyal çevreyi, mahalleyi, okulu, arkadaşları kaybediyorlar; diğer yandan alışmadıkları bir sosyal çevreye uyum sağlamaya çalışıyorlar. Uzmanlar da söylüyor, TOG gibi bu alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da gösteriyor ki; bu sürece maruz kalan çocukların psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var. Kentsel dönüşüm planlanırken, dönüşecek alanda yaşayan çocukların ihtiyaçları düşünülüyor mu? Onların da görüşleri alınıyor mu?

Sağlıklı konut ve çevre her çocuk için önemli bir ihtiyaç, ancak dış görünüşü itibariyle ucube olmayan yapılarda ucube sosyal ilişkiler de her zaman olası. Dönüştürülmek istenen alanlarda yaşayan kişilerin gönderildikleri yerlerde ve dönüştürülen alanlarda hayatın çocukların ihtiyaçlarını da karşılayacak biçimde sürmesini sağlamak için bir plan var mı? Buralardaki yaşam koşulları ve ilişkiler gibi konular hakkında planlanmış araştırmalar var mı?

Kentsel dönüşümde çocuğun sesinin duyulmasını ve ihtiyacının gözetilmesini dert eden, bunu bir sorumluluk olarak kabul eden bir kurum var mı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder