Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


13 Mart 2012

Seçmeli Kürtçe dersi olabilir.

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, zor din dersinin kaldırılabileceği mesajını verdi ve Kürtçe’nin seçmeli ders olabileceğini ifade etti.


Bir aydır 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 modeli ile 12 yılda kademelendirmeyi öngören yasa teklifi tartışılıyordu. Oldukça önemli bir sistem değişikliği içeren yasanın en çok etkileyeceği kişiler çocuklar. Öte yandan toplumsal uzlaşmaya; kapsamlı bir ihtiyaç ve çözüm analizine; uygulayıcı, yararlanıcı ve uzman görüşüne dayanmayan politika ve yasa değişiklikleri her şeyden önce sık değişiklik nedeniyle çocuklara zarar vermektedir. Bu durumda yetişkinlerin bu yasaları yaparken, uzlaşılmış bir zemin olarak çocuk haklarının temel prensiplerine uyma, çocukların reform sürecine katılımlarını sağlama ve politika ve yasaların kalıcılığını güvence altına alacak usullere uyma gibi bir yükümlülükleri yok mu?

Bu durumda çocuğa, mensubu olduğu dini öğrenme olanağının verilmemesi veya din dersinin zorunlu olması bir ihtimal olarak bile söz konusu olabilir mi? Ya da Kürtçe ve diğer dillerin eğitiminin olmaması bir seçenek olabilir mi? Bunların ihtimal olarak konuşulması, politikaların çocuk odaklı üretilmediğinin bir kanıtı değil mi?

Bir çocuğun ihtiyacı insanlık aleminin ürettiği, sahip olduğu tüm bilgiye ulaşabilmek ve onun içinden kendine özgü seçimleri yapabilmesi için gerekli ortama sahip olmak değil mi?

Çocukları ilgilendiren düzenlemelerin bu yaklaşımın dışında kalan ve çocukların belli bir görüş, inanç vs. doğrultusunda yetiştirilmelerini öngören çocuk haklarına uzak düşünceler ile yapılmasına izin verilmemesi tüm toplumun sorumluluğu değil mi?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder