Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


14 Mart 2012

Fatih kanun dışına çıktı!

9 milyar liralık Fatih Projesi, Kamu İhale Kanunu dışına alındı.


Fatih Projesi, her öğretmen ve öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi başta olmak üzere, eğitim ortamlarında teknolojik donanım, yazılım, internet erişiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Kuşkusuz eğitim için yapılması bir yatırım. Belli ki hükümet bu yatırımı yaparken engel ile karşılaşmak istemiyor. Bu nedenle de 4+4+4 olarak bilinen ve eğitim sisteminde köklü değişikliğe neden olan kanun tasarısının içerisine yerleştirdiği bir düzenleme ile Fatih Projesi kapsamında yapılacak alımlar Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılıyor.

Eğitim politikalarında esaslı bir değişiklik yapan kanun tasarısının içine akçeli bir işe ilişkin düzenlemenin dahil edilmesinin yaratacağı problemin önemsenmemesi ve etik değerlerin göz ardı edilmesi kaygı verici değil mi?

Bu kaygı bir yanda dururken bir taraftan da şu sorulara yanıt aramamız gerekiyor:

  • Bu ülkede derslik, öğretmen ve büyük bir rehber öğretmen açığı varken, teknolojik alt yapıya yapılacak bu yatırım için hazırlanan fizibilite raporunun kamuoyu ile paylaşılması gerekmez mi?
  •  
  • Projenin birinci bölümünün hayata geçirildiği belirtiliyor. Bu hayata geçirilen bölüm ile ilgili olarak bir etki değerlendirmesi yapılmış mı? Böyle bir değerlendirme yapılmadan yatırıma devam edilmesi doğru mu?
  •  
  • Çocukların eğitimde teknolojik olanaklara sahip olmalarına karşı çıkılamaz, ancak teknolojiye erişim kadar doğal ortamlara, sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlere erişim de çocukların hakları arasında. Bunlar arasındaki denge nasıl sağlanacak? Üstelik teknoloji konusunda erişim kadar zararlarından korunma becerilerini geliştirmek de çocuklara karşı yükümlülüklerimiz arasında. İnternet ve bilgisayar bağımlılığı gibi etkiler öngörüldü mü ve bu yapılacak yatırım bu etkiyi minimuma indirecek tedbirleri de içeriyor mu?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder