Hümanist Büro çocukla ilgili haberleri yorumluyor...


30 Mart 2012

4+4+4 Yasası Kabul Edildi

Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran yasa kabul edildi. Yasa 295 EVET'le geçti.
Zorunlu Eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran yasa kabul edildi. Yasaya göre, 
  • Zorunlu ortaöğretim, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak ve 4 yıllık zorunlu ilkokul ile 4 yıllık zorunlu ortaokuldan oluşacak.
  • Zorunlu ilköğretim çağı, 6-14 yaş yerine 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsayacak ve bu çağ, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayacak.
  • Kur'an-ı Kerim ve "Hz. Peygamberimizin hayatı", ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulacak.
  • İlköğretim kurumları tanımlanırken, "imam-hatip ortaokulları" da bu tanımda yer aldı. Buna göre, ilköğretim kurumları; 4 yıllık zorunlu ilkokullar, 4 yıllık zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşacak.
  • Ortaöğretim ise ilköğretime dayalı, 4 yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarını kapsayacak. Bu okulları bitirenlere, ortaöğretim diploması verilecek.
  • Yükseköğretim kurumlarına, esasları YÖK tarafından belirlenen merkezi sınavlarla girilecek.
  • Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya bunlara en yakın olan mesleki ve teknik önlisans yükseköğretim programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilecek.
  • Fatih Projesi, Kamu İhale Yasası denetimi dışında kalacak.


Milli Eğitim Bakanı bu düzenlemeyi şöyle tanıttı: "Bugünden sonra Türk eğitim sistemi tek tip insan yetiştirmek yerine bu ülkede ihtiyacımız olan çocukları yetiştirmeye adım atmış olacak." Ülke için bu kadar önemli olan ve 25 milyon çocuğu ilgilendiren bu yasal düzenleme çocukların görüşü alınarak, sistemi anlamaları için yeterli zaman ayrılarak, bir başka deyişle hedef ile uyumlu bir davranış sergilenerek yapılamaz mıydı?

Bu yapılan değişikliğin çocuklara ve ailelerine tanıtılması için yapılacak çalışmalar nelerdir?

Önümüzdeki Eylül ayında 5 yaşını bitiren çocuklar okula gidecekler. Onlarla çalışacak eğitimcileri yetiştirmek, sınıfları düzenlemek ve uygulanacak programları geliştirmek için yürütülecek çalışmalar hakkında yapılan plan kamuoyu ile paylaşılacak mı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder